Siirry sisältöön

Tarinoita vammaisalan poluista

Taikan video

Kuvakaappaus Taikan videosta

Lähihoitajana voit työllistyä esimerkiksi ohjaajaksi asumis- tai työpalveluihin. Työ vammaisalalla on monipuolista ja kouluttautua voit omien mielenkiinnon kohteiden mukaan. Työtehtäviin voi kuulua mm. hoito-, huolenpito- tai kuntoutustehtäviä sekä auttamista, tukemista ja ohjaamista kaikissa arjen toimissa. Katso Taikan video työstään asumispalveluiden ohjaajana.

Jonnen video

Kuvakaappaus Jonnen videosta

Päivätoimintaan voit työllistyä esimerkiksi lähihoitajan- tai sosionomintutkinnolla. Päivätoiminnassa järjestät ohjattua toimintaa asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaan esimerkiksi käsitöitä, leivontaa, liikuntaa. Tässä työssä pääset hyödyntämään omia vahvuuksia ja mielenkiinnon kohteita. Jonne kertoo sinulle työstään päivätoiminnassa.

Piritan video

Kuvakaappaus Piritan videosta

Vammaisalalla perhetyö on keskeinen osa työtä ja sen merkitys on suuri, koska perheet liittyvät tiiviisti asiakkaan arkeen läpi elämän. Jossain tehtävissä tarvitaan perhetyön syvempää asiantuntemusta ja seuraavalla videolla Piritta kertoo sinulle omasta työstään kuntoutusohjaajana konsultoivassa- ja kuntouttavassa perhetyössä.

Heidin video

Kuvakaappaus Heidin videosta

Ymmärtäminen ja ymmärretyksi tuleminen on meidän jokaisen oikeus. Vammaisalalla asiakkaiden kommunikaatio- ja vuorovaikutushaasteet ovat arjessa läsnä. Työntekijänä tarvitset osaamista vuorovaikutuksen tukemiseen. Kommunikaatio-ohjaaja Heidi kertoo sinulle mielenkiintoisesta työstään.

Susannan video

Kuvakaappaus Susannan videosta

Vammaisalan työssä sinun on mahdollista hyödyntää omia mielenkiinnon kohteitasi ja osaamistasi. Työssä voit käyttää esimerkiksi harrastusten parissa hankittua osaamistasi. Susanna on yhdistänyt omat mielenkiinnon kohteensa omaan työhönsä. Katso Susannan tarina.

Riikan video

Kuvakaappaus Riikan videosta

Sosionomina voit työllistyä esimerkiksi ohjaajaksi asumis- tai päivätoiminnan palveluihin. Vammaisalan monipuolinen työkenttä tarjoaa mahdollisuuksia omien mielenkiinnon kohteiden hyödyntämiseen ja kouluttautumiseen. Sosionomin työ on esimerkiksi asiakkaan ohjaamista, tukemista ja neuvontaa arjessa. Työtehtäviisi voi kuulua myös mm. hoito-, huolenpito- tai kuntoutustehtäviä. Sosionomina voit edetä esihenkilötehtäviin. Sosionomi Riikka kertoo videolla monipuolisista tehtävistään asumisen ohjaajana.

Jennin video

Kuvakaappaus Jennin videosta

Vammaisalalla sairaanhoitajana voit työllistyä esimerkiksi erilaisiin ohjaus- ja neuvonta tehtäviin tai esihenkilötehtäviin kuntoutus- ja asumispalveluissa. Työtehtäviisi voi kuulua mm. hoito- ja huolenpitotehtäviä sekä auttamista, tukemista ja ohjaamista kaikissa arjen toimissa. Toimintayksiköstä riippuen sairaanhoitajana voit vastata lääkehoitoon liittyvistä asioista. Työ vammaisalalla on monipuolista ja osaamista voi syventää omien mielenkiinnon kohteiden mukaan. Jenni kertoo kouluttautumisestaan vammaisalalle ja monipuolisista työtehtävistään sairaanhoitajana.

Katjan video

Kuvakaappaus Katjan videosta

Vammaisala tarjoaa sinulle mahdollisuuksia kouluttautua peruskoulutuksen lisäksi yksikön tarpeiden ja omien mielenkiinnon kohteiden mukaan. Erikoistuminen ja osaamisen vahvistaminen tuovat työhön uudenlaista näkökulmaa ja lisää työn mielekkyyttä. Osaamista voit syventää esimerkiksi kommunikaatioon, seksuaalisuuteen tai autismiin liittyvissä teemoissa. Seuraavalla videolla Katja kertoo sinulle, mitä vammaistyön lisäkoulutusta hän on työuransa aikana hankkinut.

Piian video

Kuvakaappaus Piian videosta

Piia on sairaanhoitaja ja toiminut erilaisissa tehtävissä vammaisalalla. Vammaisalalla työtä tehdään moniammatillisesti eli asiakkaan hoitoon ja/tai kuntoutukseen osallistuu laaja asiantuntijaverkosto (puheterapeutti, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, lääkäri jne.). Tämä moniammatillinen, yksilökeskeinen työskentely on vammaisalalla se, miksi Piia on edelleen kiinnostunut vammaisalasta. Lisäkoulutuksen ja erilaisten tehtävien ja vastuiden kautta saat työhösi aina uutta näkökulmaa. Käy katsomassa Piian video.